Отнеха дете от родителите му - били прекалено стари!

Отнеха дете от родителите му - били прекалено стари!

Родители, загубиха правата над детето си, тъй като били прекалено възрастни, за да го отглеждат.